Den norske Creditbank i Porsgrunn har tatt i bruk nyoppussede lokaler, og banken har fått et smakfullt interiør. Rett nok har den vesentlige del av 1. etasje det samme utseende, mens det for barnebankens og 2. etasjes vedkommende er radikale forandringer. Etter en tids anleggsarbeid er nå ombyggingen ferdig. Det var en høyst nødvendig utvidelse banken foretok, og gulvarealet som nå er til disposisjon er praktisk talt fordoblet.

– Antall funksjonærer i dag er 60, og behovet var således udiskutabelt, sier banksjef Kjell Nielsen til PD.