Dobling av mat til fattige

MER FAKTA: Aud Fleten skal rapportere tilbake til utvalget.

MER FAKTA: Aud Fleten skal rapportere tilbake til utvalget.

Av

Matsentralen ligger an til å doble antall tonn utdelt gratis mat. I løpet av hele 2019 delte de ut 230 tonn, hittil i 2020 er de oppe i 368 tonn. De distribuerer mat til 69 frivillige organisasjoner som deler ut videre til mange vanskeligstilte i Vestfold og Telemark, blant dem Herøya nærmiljøsenter der rundt 40 familier henter mat ukentlig.

DEL

PD mener Vi har flere ganger omtalt pågangen på veldedighetsmat, og paradokset at dette skjer samtidig som utbetalingen av sosialhjelp har gått markant ned. I forrige møte i utvalg for helse og omsorg stilte Bjørn Stian Larson (SV) spørsmål om hvorfor nivået på utbetaling av økonomisk sosialhjelp i Porsgrunn har falt, når frivillige organisasjoner har delt ut mer mat under koronatida. Larson har spurt «hvorfor det er et slikt misforhold», og kommunalsjefen skal komme tilbake med svar.

Larson slår dermed følge med KrF, der prest og bystyrerepresentant Håkon Stornes hittil har vært en nokså ensom politisk svale i etterlysning av mer fakta om hvorvidt to millioner mindre i sosialhjelp er kompatibelt med økende fattigdom. Vi mener det SV-politikeren omtaler som et misforhold kan dreie seg om alarmerende forhold, og går til kjernen av hva ikke bare pressen, men også folkevalgte bør være opptatt av.

Antall organisasjoner som henter mat hos Matsentralen er doblet. Etterspørselen har gått noe ned siden «koronatoppen» i mai/juni, men holder seg høyt. Med mer nedbemanning og oppsigelser kan det raskt bli verre.Artikkeltags

Kommentarer til denne saken