Vi har flere ganger omtalt pågangen på veldedighetsmat, og paradokset at dette skjer samtidig som utbetalingen av sosialhjelp har gått markant ned. I forrige møte i utvalg for helse og omsorg stilte Bjørn Stian Larson (SV) spørsmål om hvorfor nivået på utbetaling av økonomisk sosialhjelp i Porsgrunn har falt, når frivillige organisasjoner har delt ut mer mat under koronatida. Larson har spurt «hvorfor det er et slikt misforhold», og kommunalsjefen skal komme tilbake med svar.

Larson slår dermed følge med KrF, der prest og bystyrerepresentant Håkon Stornes hittil har vært en nokså ensom politisk svale i etterlysning av mer fakta om hvorvidt to millioner mindre i sosialhjelp er kompatibelt med økende fattigdom. Vi mener det SV-politikeren omtaler som et misforhold kan dreie seg om alarmerende forhold, og går til kjernen av hva ikke bare pressen, men også folkevalgte bør være opptatt av.

Antall organisasjoner som henter mat hos Matsentralen er doblet. Etterspørselen har gått noe ned siden «koronatoppen» i mai/juni, men holder seg høyt. Med mer nedbemanning og oppsigelser kan det raskt bli verre.