– Dette er en trist dag for hele Dizzie Tunes-familien, sier Jørg-Fr. Ellertsen, som var manager for orkesteret i mange år.

Klingberg var den siste som ble innlemmet i gruppen i 1961, to år etter oppstarten. Fra første stund ble han tildelt det musikalske ansvaret, et ansvar han hadde gjennom 40 år, helt fram til gruppens siste forestilling i 2001.

Samme år ble han ansatt i Norges Musikkorps Forbund som musikkonsulent, og der hadde han sine arbeidsdager til han ble pensjonist. Han var en pådriver i det lokale musikkmiljøet. Ikke minst i forhold til brassmusikken i Porsgrunn.

Klingberg ble født i Porsgrunn og bodde der med sin familie hele livet. Han har bestandig vært en porser av hele sitt hjerte, og var fast inventar på kafeen på klubbhuset.

Øyvind Klingberg vil bli sterkt savnet på mange hold i Porsgrunn og Grenland.