Svært få tilbud har kommet inn, og prisene har eksplodert i forhold til budsjett. Dødmannsknappen er løst ut, brua er i det blå, fergesaken er i havsnød, og mens de justerer kurs og prøver ut nytt anbudsgrunnlag, går tida.

På toppen av det hele er granskingsrapporten om hva som egentlig har skjedd i fergesaken sendt ut til høring og blir snart offentlig. Der vil det komme fram hva revisjonen mener om jobben som eierne kommunen og fylkeskommunen, og fergeselskapet selv har gjort i saken. Ordfører Robin Kåss var skipper på skuta da saken forlot kai i 2018, med Brinck som styrmann. Sistnevnte har valgt å være taus overfor granskerne, men går neppe klar.

Det er konsulenter som på oppdrag fra kommunen har laget konkurransegrunnlag på brua og fergekaiene. Vi mener det er grunn til å stille spørsmål ved konsulentenes vurdering av marked og råvarepriser i en løpsk pandemi. I tillegg framstår Porsgrunn kommune helt uten nautisk kompetanse. Inntil videre er kostnadene for bru og ferge så spinnville at det ikke er gjennomførbart. Kanskje forslaget om å selge ferga skulle vært vedtatt likevel.