Endeløse drosjekøer møtte restaurantgjester og andre da andre da de ville hjem etter julefeiringen i helga. Allerede før midnatt lørdag måtte mange vente over to timer for å få drosje, og køene ble enda lengre utover natta.

– Dette går bare ikke an. Vi venter i timevis på biler som ble lovet at skulle komme om et kvarter. Køen her på Torvet i Langesund er faktisk større enn på de verste dagene sist sommer, sier en forarget Anders Nordstrøm.

Ifølge styreformann Frode Ballestad i Grenland Taxi skyldes ventetiden ikke svikt i det nye datasystemet, men derimot en kraftig økning i antall oppdrag. Drosjeeierne har likevel ikke umiddelbare planer om flere løyver.