Bakgrunnen er ifølge kulturavdelingen at «DuVerden, sjøfartsmuseum og vitensenter, ønsker å opprettholde sin virksomhet som vitensenter, basert på sjøfartshistorisk egenart, lokalisert til Porsgrunn».

– For å nå dette målet, må de oppfylle kriteriene fra Norges forskningsråd, slik at statstilskuddet fra Kunnskapsdepartementet opprettholdes. De inviterer derfor, gjennom vedlagte søknad, Porsgrunn kommune til nærmere samarbeid, skriver kulturavdelingen i ny sak.

Sakens kjerne beskrives slik:

– Søknaden fra DuVerden dreier seg i første rekke om en utvidet økonomisk driftsstøtte fra Porsgrunn, som vertskommune. Søknaden er, som beskrevet innledningsvis, begrunnet ut fra et ønske om å ivareta vitensenteret etter kriterier nedfelt av Norges forskningsråd. Forskningsrådet har nedsatt i alt 12 kriterier som danner grunnlag for at Du Verden opprettholder statlig støtte fra Kunnskapsdepartementet, der tre kriterier anses som særlig viktige:

1. Organisasjonen skal ha minimum 8 faste årsverk

2. Omsetningen skal ha maksimum 35 prosent statlig finansiering

3. Omsetningen skal ha minimum 20 prosent kommunal/regional finansiering.