Gå til sidens hovedinnhold

– Ny bru vil rasere Blekebakken

Naboer vil ha ny vestvendt bru

Artikkelen er over 5 år gammel

Fire beboere i Blekebakken i Brevik skriver i en høringsuttalelse til vegvesenet, at en ny Grenlandsbru vil rasere et historisk boligområde dersom brua bygges østvendt mot Breviksbrua.

Følg PD på Facebook

Det er Rune Gåsodden, Christian Owens Svennungsen, Hans Georg Andersen og Rune Fink som har skrevet uttalelsen. De er nærmeste naboer til dagens Grenlandsbru.

De snakker varmt for at alternativet som må velges er å bygge vestvendt ny bru over Frierfjorden.

Et slikt alternativ vil skjerme bomiljøet i Blekebakken, Blekebakklia og Lisabakken i Brevik - og Krabberødstrand på stathellesiden.

– Vår uttalelse som beboere i og nær dette planområdet, for ny motorvei, vil være preget av å ivareta de lokale interessene i forhold til bo- og oppvekstmiljø for oss og fremtidige generasjoner, skriver naboene i Blekebakken.

Historisk bomiljø

Det fortelles om et historisk bomiljø i Blekebakken, der det har bodd folk siden 1600-tallet. Den fine beliggenheten i sjøkanten og havn var avgjørende for bosetting. Etter at Trosvik var orlogshavn på 1770-tallet, kom det opp flere bolighus i området.

Blekebakkenbeboerne har vært en del av Brevik siden 1842. Fra 1680 gikk hovedveien til Sørlandet via Brevik. Det var båtskyss og siden også ferge over Breviksstrømmen.

Breviksbrua kom i 1962, mens Grenlandsbrua ble åpnet som E18 i 1996.

I høringsbrevet til vegvesenet beskriver naboene hvordan usikkerheten om fremtiden i dag preger de som bor i Blekebakken, Blekebakklia og Lisabakken.

Urolige

– Noen av oss har akseptert den belastning eksisterende bruer påfører bomiljøet, men ser med uro på at denne belastningen skal økes betraktelig ved at vegvesenet anbefaler et østlig alternativ til ny Grenlandsbru, heter det i høringsuttalelsen.

Det beskrives hvordan området i dag er utfordrende med hensyn til støy og svevestøv fra trafikken på bruene. Plagene vil forsterke seg når man nå bygger for høyere hastigheter på nye veier.

Høringsuttalelsen fra de fire naboene i Blekebakken inneholder svært mange momenter som diskuteres. De uttrykker bekymring for hvilke boliger det vil bli behov for å innløse dersom det blir valgt å bygge østvendt bru.

Beboerne tror at dagens veibyggingskompetanse vil kunne ivareta utfordringene til sikkerhet med å bygge en vestvendt bru med dårligere fjellkvalitet enn mot øst.

Krigsminnene

Til slutt i den grundige høringsuttalelsen fra Blekebakken, pekes det på at et vestlig brualternativ ikke vil være i direkte konflikt med gravhauger. Det vises til at et østlig brualternativ vil være i direkte konflikt med steinalderboplassen.

Krigsminnene på Steinsholmen under dagens Grenlandsbru blir ikke direkte berørt ved et vestlig alternativ. Men ved et østlig alternativ kan en av stillingene gå tapt, og tiltaket vil komme nær bunkersen, skriver Rune Gåsodden, Christian Owens Svennungsen, Rune Fink og Hans georg Andersen. Alle fire har boliger i Blekebakkvegen.

Kommentarer til denne saken