Fylkeskommunen varsler ny E18-innsigelse – krever helkryss på Ås

Artikkelen er over 1 år gammel

Telemark fylkeskommune vil sende innsigelse på kryssløsningene ved Rød og Kjørholt fordi de bryter med vesentlige forutsetninger i kommunedelplanen og føringer i den regionale areal og transportplanen for Grenland.