– Vi var vel 10–15 stykk som holdt på tirsdag ettermiddag, og jeg følte det gikk veldig bra. Det var fint å se at næringslivet var så givervillig, sier Kåss.

– De jeg snakket med virket veldig positive, så det var en veldig god og effektiv time.

Ordføreren har vært med på «bedriftsringelaget» tidligere.

Hver gang han har satt av tid og mening til TV-aksjonen, sier Kåss det er fordi han føler at det han gir av seg selv går til gode formål.

CARE

Årets innsamling går til organisasjonen CARE, med fokus på å hjelpe og legge til rette for vanskeligstilte kvinner i utviklingsland. Temaet mener Kåss favner bredt, og summen de klarte å samle sammen mener han er bevis på nettopp det.

– Årets TV-aksjon føler jeg er ekstra viktig. Jeg tror mange ser at kvinner i utviklingsland er en sårbar gruppe, og at nøkkelen til vekst og framgang er at de løftes fram, sier han.

– Kvinner er ofte den bærende kraften i familien. At vi kan bidra til å gi de en god oppvekst og få de inn i økonomien, er bare positivt. For vår rikdom, har det å engasjere kvinner i arbeidslivet vært nøkkelen.