Eileen har startet avdelingskontor for «Assister Meg» i Bamble

Av

Fra 1. september driver Eileen Lenes på Heistad avdelingskontor for selskapet «Assister Meg» som er nystartet i Telemark med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA).