Kommunedirektørens innstilling er at søknaden fra Helgeroafergene DA innvilges begrenset til sommersesongen i juli 2021.

Saken om skjenkebevilling tas opp til politisk behandling slik Bamble kommunestyre har vedtatt i Alkoholpolitisk handlingsplan. Helgeroafergenes fergetrafikk er i en kategori som ikke tidligere er benyttet til salg eller skjenking av alkoholholdig drikke.

Båtruta starter fredag

Møtet i formannskapet fredag 2. juli er samme dag som skjærgårdscruiset med passasjerbåten «Øy Vind» starter, mellom Langesund og Valle.

Det er Bamble kommune som har engasjert Helgeroafergene til denne passasjerruta for sommeren 2021. Cruiset vil ha to daglige avganger fra Smietangen i Langesund i juli.

Bambleruta med «Øy Vind» går fra Langesund med anløp til Åby, Hafsund, Trosby og Sjøterrassen hafsund.

Øl, cider og vin

Det er søkt om skjenking av alkoholholdig drikke i gruppe 1 og gruppe 2 med øl, cider og vin i tidsrommet fra klokken 11 til klokken 23 hver avreisedag. Målgruppen er turister, hyttefolk, fastboende og andre sommerkunder som besøker Bamble kommune i juli.

I saksutredningen anslås at det forventes et salg av anslagsvis 1000 alkoholenheter. Dette er basert på fjrårets passasjertall på 800 passasjerer, med en forventning av en viss økning i passasjergrunnlaget.

Helgeroafergene en familiebedrift

Fergeselskapet Helgeroafergene ble startet av avdøde Øyvind Johansen i 1962.

I dag er det sønnen Jan Erik Johansen med kona Janne Weel Johansen som driver rederiet og bedriften sammen med sønnene Emil og Ola Weel Johansen.

Kun skjenking i Bamble

Bamble kommune har ikke tidligere hatt til behandling søknad fra Helgeroafergene om skjenkebevilling. Årets søknad gjelder kun for «Øy Vind» som skal seile i Bamble kommune.

Det er ikke søkt om skjenkebevilling for passasjerruten med «Skjæløy» som går mellom Langesund og Helgeroa som ligger i Larvik kommune.

Kaffe og bagetter også

Under båtturene med «Øy Vind» vil det være en liten bar ombord til salg av øl, vin, mineralvann, snacks, kaffe og ferdig påsmurte bagetter. Baren vil være betjent av matrosen ombord.

– Alkoholservering vil kun foregå når fartøyet er underveis på sjøen. Nytelse av alkohol vil skje ved fremre eller aktre salong, og på dekk utendørs. Skjenkeområdet er naturlig avgrenset av sjø innenfor rekker med godkjent høyde, skriver kommunedirektør Geir Bjelkemyr-Østvang i saksfremstillingen til politikerne.

Kommunedirektørens vurdering er at søknaden om skjenkebevilling tilfredsstiller alkoholloven og Bamble kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. Konklusjonen er at formannskapet anbefales å innvilge søknaden.