Ekstremt høy arbeidsledighet i Bamble og Porsgrunn

Av

Koronaviruset med permitteringer i arbeidslivet har gitt ekstremt høye ledighetstall i Porsgrunn og Bamble. I Porsgrunn er 10 prosent og i Bamble er 9,8 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige i mars 2020.