Tross all «hermetisk» musikk gjennom radio og fjernsyn, er det stor interesse for aktiv musikkutøvelse, og vi tenker da ikke bare på skolekorps og den musikalske utfoldelse i våre skoler.

Mange barn i distriktet lærer å spille piano. Det fikk vi et levende inntrykk av, da vi etter henstilling fra foreldrehold i går avla et besøk i musikkpedagogen Kari Gløersen Jøntvedts hjem i Louis Vauverts gate i Porsgrunn og fikk overvære en festlig elevaften.

De fleste av foreldrene var til stede og ga elevene velfortjent applaus. Det er naturligvis en ildprøve å vise hva man har lært, men barna lot ikke til å være plaget av lampefeber. Og det er vel unødvendig å fortelle at humøret var på toppen.