Elverhøy kan bli 24 leiligheter, søker godkjenning

- 22 boenheter i form av to leilighetsbygg i to og tre etasjer, og en 2-mannsbolig. Det ønsker utbygger på Elverhøy-eiendommen.