Ifølge oversikten på proff.no, hadde restauranten på Friisebrygga et veldig positivt fjorår. Byens Hjerte AS, det juridiske navnet på selskapet, endte 2020 med driftsinntekter på 15,2 millioner kroner og en drøy million i overskudd. Både omsetning og overskudd gikk opp sammenliknet med 2019. Det vitner om at Isaksen og restauranten kom seg helskinnet gjennom koronaåret.

Elvebredden Kafe hadde også et bra regnskapsår. Kafeen i Skomværgata leverte et årsresultat på i underkant av 500.000 kroner, og sammenliknet med 2019 gikk totalomsetninga opp. 4,86 millioner kroner var fasit i 2020.

Også Oscar Brasserie i Storgata/Nordentorget kan se tilbake på et grønt fjorår. Omsetninga på 2,5 millioner kroner i 2019 økte til 3,17, mens overskuddet gikk ned fra 254.000 til 33.000 kroner. De drøyt 200.000 kronene i tapt omsetning tatt i betraktning: Det endre i pluss, og det må enhver restaurantdriver kunne være fornøyd med i annerledesåret 2020.