– Er i forhandling, venter på dokumenter

Kommuneadvokaten avventer et nytt prosesskriv og kan ikke kommentere Mathisen-saken på Osebakken.