Et SV-forslag om mer penger til lokale fattige barnefamilier ble avvist. Samtidig brukes mindre på sosialhjelp.

Den eksplosive eiendomsskatten ble igjen tema. Stine Margrethe Olsen (Frp) sier at Porsgrunn kommune er kjip. Mens andre kommuner behandler lokale krisepakker, jobber Porsgrunn med hvordan de skal få inn mer penger i kassa si. De tar allerede inn 190 millioner i eiendomsskatt, og bruker nå mye penger på å lage nytt system for økt skatt på næringseiendom og hytter.

Porsgrunn styres av sosialdemokratene i Ap, i koalisjon med barne- og familiepartiet KrF, distriktspartiet Sp, og «bærekraft innen klima, natur og miljø»-partiet MDG. Store politiske sprik fører til mye konflikt, men de står stort sett sammen om den økonomiske politikken. De sier de prioriterer barn og unge, og det er i mange tilfeller riktig, men prioriterer de nok, og rettferdig? Vi mener nei. Vi ser en kombinasjon av blårusspolitikk og kraftsosialistisk skattlegging av innbyggere som er påfallende og litt schizofren.

Rådhusledelsen er god på å vise fram solskinnssiden av porsgrunnssamfunnet, mens skyggesidene kommer i skyggen. Det gir slagside.