Eramets farlige avfall i Skjelsvikdalen skal fjernes for ny E18: Deponi graves opp

Farlig avfall-deponiet i Skjelsvikdalen skal graves opp for å bygge løsmassetunnel på ny E18. Detaljer kommer fram i ny søknad.