ESA sier ja til karbonfangst prosjekt i Brevik eller Oslo

Av

Efta-tilsynet Esa gir klarsignalt til at prosjektet for karbonfangst og CO2-lagring kan motta over 20 milliarder kroner i statsstøtte. Norcem Brevik er ett av alternativene i prosjektet. Det andre alternativet er Fortum Varme i Oslo.