– Et veldig flott spillrom

Mange har lagt ned en stor innsats for å få på plass det nye rommet til e-sportgruppa i IL Hei. Nå står det spillplasser og venter på de 22 som har meldt seg som spillere i den nye gruppa.