Flere klubber i Porsgrunn jobber på spreng for å kartlegge hvordan de best mulig kan hjelpe flyktningene som kommer til Norge i forbindelse med krigen i Ukraina. Øyvind Gonsholt, som er leder for klubbutvikling i NFF Telemark understreker viktigheten av å hjelpe i en pressemelding som ble sendt ut tidligere denne uka.

– Det er ventet tusenvis av ukrainske flyktninger til Norge i ukene og månedene framover. Fotballarenaen er en inkluderingsarena, og flyktningene skal få muligheten til å bli en del av den store norske fotballfamilien. Gjennom fotballen kan vi ivareta og bidra til å gi gode opplevelser i en svært vanskelig og grusom tid, står det.

NFF har også laget en veiledende film som gir råd og viser klubbene hvordan man kan inkludere. Det jobbes med et fond som skal hjelpe utgiften klubbene har i forbindelse med registrering av nye spillere, og ikke minst utstyr.

– NFF jobber også med å etablere et flyktningfond som skal kunne dekke klubbenes faktiske utgifter, som gebyr ved overgang og personlig utstyr til barn/ungdom, står det videre i pressemeldingen.

Herøya, Eidanger og Pors er blant klubbene som aktivt har hatt møtevirksomhet for å legge til rette for dette.