Jelle står dørvakt i Sparebank 1 Sørøst-Norge mens brannen raser i Meiergården på andre siden av gaten.

– Vi var tidlig ute med å informere ansatte og kriseteamet, som har besluttet at vi skal å ha hjemmekontor. Vi har informert ca. 50 stykker at de ikke må komme hit på jobb i dag, og så har jeg sendt hjem sikkert 10 som dukket opp i døra her, forteller Jelle.

Heldigvis har vinden stått i motsatt retning fra banken gjennom natten, sier han, så varmen og røyken har ikke påført bankbygget noen skader.

– Det har kommet noe røyk inn, men ventilasjonen er nå slått av, så det er ikke noen fare for at det blir verre. Likevel ville det nok ikke vært behagelig for de ansatte å jobbe her i dag.

Sentrum er avstengt med sperrebånd. Jelle regner med at han kommer til å bli i banken hele dagen. Han mener at nedstengningen ikke vil påvirke mye av driften, bortsett fra at det ikke vil være mulig å ta imot besøkende i selve banken.

– Vi er vant til å ha hjemmekontor fra koronatida. Men jeg regner med at vi vil være åpen som vanlig til mandag igjen.