Fabrikksjefen på Norcem: – Samdrift i gruvene er totalt uaktuelt

– På allmøtet for ansatte ved Norcem fredag, slo jeg fast at det er totalt uaktuelt at det skal kunne forekomme samdrift av deponi med uttak av kalkstein fra gruvene, sier fabrikksjef Per Ole Morken ved Norcem Brevik.