Studentene Ulrik Lunde (23) fra Porsgrunn og Martin Kleppe (23) fra Skien er begge andreårsstudenter på grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Onsdagens fagdag om livsmestring og forebygging av selvskading og selvmord gjorde inntrykk på dem begge.

Stor interesse

Totalt deltok over 200 studenter på fagdagen. Selv har Ulrik og Martin kjennskap til tilfeller hvor psykisk helse har spilt inn.

– Jeg vet dessverre om folk jeg har gått på skole med som har tatt livet sitt, sier Ulrik.

Også medstudent Martin har vært borti problemer knyttet til psykisk helse.

– Selv har jeg jobbet i kommunen innenfor boliger med psykisk utviklingshemmede.

Relevant

Som kommende lærere syns begge fagdagen bød på relevant kunnskap for deres framtidige jobber.

– Å få kunnskap om denne type tema er veldig annerledes for oss. Vi snakker ikke om dette i de vanlige fagene, forteller Ulrik videre.

Selv om temaer som selvskading og selvmord ikke er vanlig i de dagligdagse fagene, er de innom noe av problematikken i et annet fag.

– I pedagogikk har vi vært innom enkelte aspekter innenfor psykologien, men ikke konkret innenfor selvskading og selvmord. Dermed er denne kunnskapen veldig ny og relevant for oss som studerer for å bli lærere, fortsetter han.

Må være forberedt

Martin er klar på at han i læreryrket vil ha stor nytte av å være godt forberedt.

– For oss er det veldig viktig at vi får en god opplæring om temaer som selvmord og selvskading. Allerede på barneskolen kan faresignalene starte for enkelte elever. Som lærere vil vi kunne ta tak i situasjonen på en så god måte som mulig. Da vil vi kunne ta vare på elevene så godt som mulig de første årene på skolen. Fagdagen ga oss en god pekepinn på hvordan en kunne tatt opp problematikken med en elev, dersom en situasjon skulle oppstå.

23-åringen er helt sikker på en ting.

– Jeg tror nærmest garantert at vi vil møte på elever med problemer i framtiden. Vår jobb blir å ha god nok kompetanse for å kunne bistå elevene best mulig og henvise til riktige personer.

– Engasjementet oppleves bra

Rosanne Kristiansen og Torstein Garcia de Presno roser studentene for hvordan de tar til seg forebyggende kunnskap.

Kristiansen jobber for KoRus Sør, og de Presno er tilknyttet Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

– Engasjementet blant studentene oppleves for min del veldig bra. Dette er den andre fagdagen vi arrangerer i Telemark. Begge har vært godt besøkt, og det tyder jo på at dette er temaer som er aktuelle. Denne type problematikk har fått mye fokus etter det som skjedde med Ari Behn, forteller de Presno.

Han forklarer at studentene fikk et innblikk i flere viktige temaer onsdag.

– Hovedoverskriftene for fagdagen har vært livsmestring og forebygging av selvmord og selvskading, forteller de Presno.

Bakgrunnen for fagdagen er en undersøkelse fra to år tilbake.

– Dette spinner litt ut av Ungdata-undersøkelsen vi hadde i Telemark i 2018. Der kom det fram 16 prosent av ungdommene hadde skadet seg selv og at 5 prosent hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Vi har ønsket å gi kommunen mer kjøtt på beina i forhold til tallene, forklarer Rosanne Kristiansen.