Får 1,4 millioner til byutvikling

Grenland fikk innvilget summen på 1,4 millioner kroner til byutvikling. Et statlig tilskudd, som skal fordeles på fem byområde-prosjekter.

DEL

Totalt 25,9 millioner kroner øremerket byutviklingsprosjekter skal deles ut, etter søknader fra diverse kommuner og fylkeskommuner rundt om i landet.

– Regjeringa vil støtte det viktige arbeidet med å utvikle attraktive og bærekraftige byer. Derfor tildeler vi midler til en rekke prosjekter som skal skape byområder der det er godt å bo og jobbe, presiserer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding publisert torsdag.

Av potten får Grenland 1,4 millioner kroner. Pengene skal fordeles på disse fem prosjektene, opplyser Bypakke Grenland: Byformanalyse i Porsgrunn og Skien, Fortetting på Langesundhalvøya, Fortetting i Siljan Sentrum, Universitetsbyen Porsgrunn – kopling mellom knutepunktet og universitetet, og Innføring av digitalt verktøy i arealplanleggingen (ADV).

– Det er veldig bra at kommunene i byområdene samarbeider på tvers av grensene. At Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått mange søknader om støtte, viser at det er stort engasjement for å skape attraktive og bærekraftige byer, meddeler Astrup.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken