Får ikke bygge ut i Tårnfjellvegen, mener kommunens vedtak er ugyldig: Holta har saksøkt

Holta fikk politisk åpning til å bygge, men så ombestemte kommunen seg. Nå møtes partene i retten.