Gå til sidens hovedinnhold

Får ikke lov å framskynde steinbrudd

Auen får ikke dispensasjon til å framskynde en prosess for uttak av stein i Langangen.

Per Arnt Auen ønsker dispensasjon til å fradele en grunneiendom, men kommunen sier nei.

– Området mellom Mørjefjorden og Langangsfjorden er av Norges geologiske undersøkelse (NGU) klassifisert som en meget viktig ressursforekomst av larvikitt. Det er drevet steinindustri i området kontinuerlig siden midten av 1960-årene, og sporadisk helt tilbake til slutten av 1800-tallet, skriver Auen i klage.

– Råstoffutvinning kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er derfor viktig med en forutgående planprosess før tiltak igangsettes i slike områder, mener rådmannen.

Kommuneplanen har nylig vært gjenstand for en omfattende revisjon som er godkjent politisk av bystyret. Terskelen for å kunne dispensere i en slik sak må være høy.

Kommunen mener en dispensasjon for fradeling i dette området vil undergrave kommuneplanen. Det aktuelle området berøres av en pågående reguleringsplanprosess, og det er uheldig å gi dispensasjon før resultatet av denne prosessen og framtidig arealbruk er avklart i detalj, mener juridisk rådgiver.

Auen mener dispensasjon vil bidra til å realisere grunneiers og kommunens mangeårige intensjoner med området.

Kommentarer til denne saken