Får ikke rive «rønna» ved Pors stadion

Børre Brekka har et ønske om å rive to hus som ligger på tomta der Fredbo Hage skal bygges ved Pors stadion. Det eldste huset får han ikke lov til å rive av kommunen.