Midlene gjør at familien kan starte arbeidet med reparasjonen av bygget allerede i mars.

– Det er helt fantastisk, og ikke minst kjempegøy, sier Julie Barfod.

Styret i Kulturminnefondet begrunner tilskuddet slik:

– Sjøboden er et viktig kulturminne for området på Barfod som er en stor del av kystsamfunnet i Langesund med sitt unike kystmiljø og historie. Når kulturminner settes i stand og samtidig få en ny aktiv bruk, vil også nye verdier skapes, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet i en pressemelding.

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal gå til oppjekking av bygningen, refundamentering og ny tørrsteinmur, nye bunnstokker, utskifting av råteskadd tømmer, ny gulvkonstruksjon i betong og ny kledning.

Bygningen er tenkt benyttet til å fremme kystkulturen, og som en lokal attraksjon i umiddelbar nærhet til kyststien langs sjøen, og skal etter istandsetting få ny bruk som lokaler for kunst- og kulturformidling, med en liten kunstnerbolig for gjesteopphold og et flerbruksrom som kan benyttes til kunstproduksjon, seminarer, workshops, galleri og sosiale og kulturelle arrangementer.