Pengene kommer etter at studentsamskipnaden mottok 690.000 kroner på nyåret for å motvirke ensomhet blant studentene. Hva pengene konkret skal brukes til, er ennå ikke avklart.

– Vi er fortsatt der at vi samarbeider tett med studentene for å finne ut hva vi skal sette i gang. Vi er allerede godt i gang med workshops, og det er egne grupper som arbeider med det nå. Vi kommer med noe mer konkret veldig snart, sier presseansvarlig, Heidi Pettersen.

Nå får de ytterligere 5.557.000 kroner til sosiale lavterskeltilbud og arbeid med psykisk helse.

– Det er ganske ferske nyheter. Planen er at de skal gå til studenter som setter i gang aktiviteter for andre. Vi har allerede hus- og trivselsverter på campus, og det kan bli flere av dem. Vi trenger folk som kan sette i gang aktiviteter for alle, sier hun.

Studentsamskipnaden er godt fornøyd med midlene.

– Det er kjempebra, og gjør det lettere framover. I vår fikk vi rekordtall på søknadsmidler. Studentene har fått øynene opp for at de må sette i gang aktivitetene selv, med midler fra oss, sier hun.

USN får også 9.050.000 kroner til å lønne studenter som skal drive faglig oppfølging av andre studenter.