Vi kommer over dette formiddagsselskapet på asfalten i Sam Eydes gate på Herøya. Barna koset seg med saft, vann og smørbrød uten å la seg sjenere av forbipasserende biler. Vi ser fra venstre Nina Hallerud, John Rune Krog, Kari Krog og Lene Hallerud. Barna følte seg øyensynlig tryggere på asfalten enn i krattskogen omkring. De var i all fall ikke i tvil om at de hadde funnet en ideell plass til «landturen».

– Vi er barn av stålet og betongen, skrev en norsk dikter i 30-årene. Han kunne også ha sagt asfalten. Bilen til venstre på bildet er den store, stygge ulven i landskapet.