– Farlig og alvorlig i Bergsbygda

Bergsbygdavegen.

Bergsbygdavegen.

Artikkelen er over 1 år gammel

Veigruppa i Bergsbygda krever sikrere vei, helt og fullt, ikke stykkevis og delt.

DEL

– Veigruppa ønsker å uttale seg i forbindelse med planene om utbygging av boliger på Solbakkmoen og en båthavn i Vissevåg. Utbygging av boliger vil øke biltrafikken betydelig på hele strekningen fra Lillegården til Bergsbygda Montessoriskole. En båthavn vil øke trafikken og komplisere trafikkbildet på en farlig strekning av veien. Dette er alvorlig fordi all økt belastning kommer på en vei som allerede er overbelastet, skriver de i høringsuttalelsen.

– Det må bygges fortau og busslommer på hele strekningen fra barneskolen/grendehuset ved Røra og til Lillegården, og g/s der det lar seg enkelt gjøre. Man trenger sikring av myke trafikanter langs hele veien og ikke kun stykkevis og delt, mener gruppa.

De skriver at de «har inntrykk av at Porsgrunn kommune både har god innsikt i problemene og god forståelse for at en utbygging uten gode tiltak ville gjøre en farlig vei enda farligere.

– Vi håper derfor at Porsgrunn kommunes gode hensikter, krav og verdier får utslag i faktisk gjennomførte tiltak for myke trafikanter. Dette er tiltak vi etterspør allerede slik trafikken er i dag, før en eventuell utbygging, på en overbelastet og farlig Bergsbygdaveg, skriver veigruppa.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken