– Vi har fått mange spørsmål om selvmord etter dette med Ari Behn. Vi opplever ikke at vi har så mange her i Bamble, men det er nok en del skjulte tall, sa Anne-Melie Henriksen, virksomhetsleder ved Psykiske helsetjenester til politikerne i formannskapet torsdag.

Hun var der for å orientere om rus- og psykiatritilbudet i kommunen. Hun la ikke fram noen statistikk. Ole Roger Dyrkorn var ikke i tvil om at det er mange mørketall.

– Det er flere selvmord som forekommer i forbindelse med utskriving fra sykehus, fordi pasienten får beskjed om at han eller hun ikke er syk nok.

Politikerne var enige om at det er viktig at ansatte i kommunen har kompetanse til å håndtere mennesker som har det så vanskelig. Spesielt unge mennesker som sliter psykisk.

– Om hjelpen ikke kommer fort nok kan det være for sent, sa Hilde Petrikke Østlie (H).

Kommunen har ansatt psykolog som skal drive med forebyggende arbeid. Henriksen fortalte at de har utskrivingsavtaler med sykehuset, og at de prøver å fange opp. Hun la også vekt på at det er mange barn som sliter, og at dette er en utfordring kommunen må jobber videre med.

– Jeg opplever at vi har gode systemer, men man kan bli bedre, avsluttet ordfører Hallgeir Kjeldal.