Et gammelt uttrykk er «ingen kjenner dagen før VG er kommet ut». Her lokalt er vi på vårt beste når ingen kjenner dagen før PD er kommet ut, og nå publiserer vi hele døgnet.

I de politiske utvalgene, formannskapene, i kommunestyret og bystyret ser vi gang på gang at det er oppslag i lokalavisa som blir tema og fører til framdrift i saker som angår folk, det vil si våre lesere. Vi skal som kjent speile lokalsamfunnet. Det omfatter alt fra at sanitetsforeningen selger fastelavnsris til kjempeskandaler i offentlig sektor.

En bekreftelse på at norske aviser gjør mye riktig kom onsdag da Mediebedriftenes Landsforening (MBL) publiserte nye opplagstall og skrev at «i en tid hvor informasjonsbehovet er stort, søker vi i større grad til kilder vi har høy tillit til for å orientere oss i nyhetsbildet. De riksdekkende avisene og lokalavisene står sterkest som daglige leverandører av nyheter, og styrker seg ytterligere de siste to årene».

Det er ikke slik det hevdes fra topphold i Porsgrunn kommune at folk må følge med i kommunens kanaler for å få riktig informasjon, fordi lokalavisene angivelig er unøyaktige. Selvsagt har avisene forbedringspotensial, men et regime der offentlige myndigheter har overtatt regi på informasjonen er det ingen som ønsker seg.