Fem måneder med sperret fortau: – Venter kommunen på en ulykke?

Inge Rønnerud er oppgitt over at fortausproblematikken i Korvettenbakken ikke blir tatt tak i.