For serveringsstedene som i hovedsak baserer seg på bar og halloi er det annerledes, og de ble på nytt rammet av innskjerpingen med stengetid klokka 24. Fredag fortalte vi her i avisa at ildsjelene bak Vinfesten ikke har skrudd på korken, men arrangerer ny fest i slutten av september. De kutter ut vintog og messe, men skal ha mye annet som trolig vil få god oppslutning. Fireretters med vinmeny på Osebro, eller Afternoon tea på Bratsberg brygge er trolig sikker suksess.

For reiselivet varslet næringsministeren denne uka ny pakke som vil bestå av kompensasjon for kriserammede reiselivsbedrifter og penger til omstilling til en ny koronatilpasset hverdag for bransjen. Serveringsbransjen er inkludert i NHO Reiseliv, og pakka må få en god og etterprøvbar innretning.

Tilstanden i bransjen varierer fra rekordomsetning til fortsatt permitteringer og konkursfrykt, med usikkerhet jevnt fordelt. Sommeren har gått bedre enn mange frykta, men hvordan blir høsten? Vinteren? Hvor mange vil fortsatt gå ut og spise og ta en øl?

Sånn sett kommer vinfesten inn som noe forutsigbart, arrangert innafor trygge rammer, og det er viktig for alle parter.