Festivalsjef Tom Hovinbøle har nå søkt Telemark fylkeskommune og andre instanser om penger til å arrangere filmfestivalen i Porsgrunn. I fjor var den totale kostnadsrammen opprinnelig beregnet til 94.000, utgiftene endte på 65.569 kroner. Det ble gitt tilskudd fra fylkeskommunen og Norsk filminstitutt på totalt 55.000 kroner. I tillegg ble det brukt gavemidler på 2500 kroner fra Sparebank 1 Telemark. Billettinntektene endte på litt over 10.000 kroner.

For 2019 har festivalledelsen anslått en totalt kostnadsramme på 127.500 kroner. De søker fylkeskommunen om støtte på 40.000 kroner, litt mer enn hva de søkte om i fjor.

– Porsgrunn FilmFest er et ønske om å vise kvalitetsfilm på stort lerret, samt å promotere lokale filmkrefter for et større publikum.

– Arrangementet har vokst jevnt og trutt for hvert år siden starten i 2015, og ble i fjor en opptur med over 250 besøkende. Hovedfokus skal fremdeles være todelt: Visning av kvalitetsfilm samt flere visninger og presentasjoner av lokale og regionale talenter, skriver Hovinbøle i søknaden.

Festivalen skal finne sted 6.-, 8.- og 10. oktober; i Ælvespeilet, kinoen og Rockeklubben.