Det var Amedia og Sparebankstiftelsen DNB som sto bak utdelingen av gaver for kort tid siden. Det var Telemarksavisa som plukket ut e-sport på Stathelle som en av mottakerne av gaven.

– Vi er på kontinuerlig jakt etter å skape aktiviteter som samler enda flere barn og unge i vårt nærområde. Over tid nå har en del av de yngre medlemmene i klubben snakket om å få på plass et tilbud med e-sport på Bunes. Nå er tida moden. Nå gjør vi et forsøk på å få i gang en E-sportsgruppe i idrettslaget, sa idrettslagets primus motor Allan Finden til PD i mars.

Han sa også den gangen at e-sport er noe SOIL tror vil være et viktig område for mange unge i Bamble framover, og som vil bidra både til en sosial arena for eksisterende medlemmer, de som faller av i idretten og nye personer eller grupper.

– Her ligger det store muligheter, var Findens klare konklusjon den gangen.