Det første spørsmålet blir hva som er alternativet. Hvis Ap går på en smell og Kåss ikke blir ordfører, hvem overtar med et styringsdyktig flertall? De borgerlige i Porsgrunn framstår ikke som en veldig robust enhet, men det er dette velgerne skal avgjøre kommende mandag 9. september.

Vi har hatt en ymse lokal valgkamp. I deponisak er spørsmålet om Erna-regjeringen har lagt opp til å finte ut motstanderne med en ekspertgruppe som tross fagre ord likevel kommer til å peke på Brevik, med giftdumping og tidenes overkjøring av lokaldemokratiet. Det kan føre til en ny Alta-aksjon.

Vi har hatt vill West Sørlie og nesten crazy tilstander i Porsgrunn Høyre, og ikke minst E18 og riksveg 36, et sakskompleks som begynner å likne en farse. PD har satt søkelys på barnefattigdom og en blind, omvendt Robin Hood-sosialpolitikk som går ut på å ta fra dem som har minst. Det nye bystyret er nødt til å stanse dette statlige og kommunale ranet av barnetrygden.

I Bamble har det vært mye politisk boksing om økonomi, med Hoksrud på full styrke, og gåte-Sp som ikke vil si hva de vil etter valget og kan bli joker.

Frammøteprosenten i Porsgrunn ved forrige kommunevalg var på svake 56,4 prosent. Vi mener hjemmesitting ikke er et alternativ. Møt opp og stem. Godt valg.