Fiskeridirektoratet skeptiske til mudring - anbefaler likevel utdyping

Fiskeridirektoratet er skeptisk til mudring og sprengning i sjøen i Gamle Langesund mellom Gjeterøya og Langøya, men anbefaler likevel at Kystverket kan gjennomføre tiltak med utdyping i prosjektet Innseiling Grenland.