Flaut for 100-meterspatruljen

Av

Tilsyn på milliardæreiendom på Håøya har ifølge Porsgrunn kommune avdekket omfattende, ulovlige inngrep i strandsonen. Forutsatt at kommunen er på trygg juridisk grunn, er Håøya-saken en av de mest alvorlige strandsonesakene i Porsgrunn i nyere tid.