Flere ansatte slutter på byutvikling

Saksbehandleren med ansvar for stort overordna arbeid for Porsgrunn kommune slutter i jobben.