Tirsdag gjennomførte UP en trafikkontroll på Kammerherreløkka ved 15-tida.

– I løpet av ca. en halvtime ble det utstedt 7 forenklede forelegg etter brudd på bestemmelsene om gjennomkjøring forbudt, melder politiet på Twitter klokka 16.02.

Veien er stengt mellom Domus-krysset og Lilleelvkrysset.

Skal man gjennom Porsgrunn nå, så anbefales det å bruke Fv32 eller Rv36. Dersom man skal krysse Porsgrunn på tvers, er anbefalingen å bruke Porsgrunnstunnelen. Kommer man i bil fra Skien og skal inn til selve sentrum av byen, så må man kjøre Hovengatunnelen og følge skiltingen fra Jernbanegata. Kommer man sørfra i bil, så er det viktig å huske på at strekningen Jernbanegata – Floodeløkka nå er stengt. Det går an å komme fram, ved å følge alternative ruter, da enten via Storgata eller Fv32 – Hovengtunnelen.