Mens sykefraværet øker i mange kommuner, går det litt ned i de to nabobyene. Nye tall fra NAV viser at Porsgrunn og Bamble har høyt sykefravær med henholdsvis 4,8 og 5 prosent, men begge kommunene har ndgang i forhold til samme periode i fjor.

To på syketoppen

Skien har 5,2 og økning, Kragerø har 5,3 og stor økning. Høyest i Vesttold og Telemark er Notodden og Nome, begge med 6 prosent sykefravær.

Alle fylkene har hatt en økning sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi er langt unna IA-målet som er satt nasjonalt. Det er en stor risiko for at de som er lenge sykmeldt havner utenfor arbeidslivet permanent. Derfor må vi jobbe med å stimulere til nærvær og forebygge sykefravær. Den sykemeldte selv, arbeidsgiveren, legen og NAV må bli enda bedre til å se på muligheter for aktivitet og tilrettelegging - så tidlig som mulig.

Det sier direktør i NAV Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen i en pressemelding.

30,6 prosent av sykefraværet var forårsaket av muskel og skjelettlidelser, 17,5 prosent skyldtes psykiske utfordringer. Sykdommer i luftveiene har økt fra samme periode i fjor og er nå på 16,9 prosent.