Flere ting gjenstår før vei kan bygges

Utbyggingssjef Terje Madsen sier det er for tidlig å si når man kan begynne bygging av nye rundkjøringer og vei ved Enger og Vallermyrene.