Gå til sidens hovedinnhold

Følger ikke med i timen

I fjor var festivalen viktig, men nå er den ikke viktig lenger. Den sjette Porsgrunn litteraturfestival med Bjørg Vik-dagene, planlagt kommende september, har ikke fått støtte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

PD mener

I fjor var festivalen viktig, men nå er den ikke viktig lenger. Den sjette Porsgrunn litteraturfestival med Bjørg Vik-dagene, planlagt kommende september, har ikke fått støtte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Til tross for at storfylkets utvalgsleder i sin åpningstale ved 5-årsjubileet i 2020 slo an tonen med «Kjære alle litteraturentusiaster! Jeg elsker bøker», ble det ingen tildeling i hovedutvalgets forrige møte.

Det er beklagelig at litteraturfestivalen som har løftet fram en så historisk viktig, markant og nasjonal stemme som Bjørg Vik er veiet og funnet for lett. Vi skal ikke spekulere i hvorfor et tungt offentlig støttet kunstmiljø i Skien også denne gang ble raust tilgodesett fra en stadig mer slunken fylkeskasse. Det er grunn til å tro at politikerne i hovedutvalget har hatt liten eller ingen detaljstyring på hvem som skal få penger og hvem som ikke får. Det meste er trolig avgjort internt.

Kriteriene for tildeling framstår som uklare. Den fylkeskommunale ordningen er kalt «tildeling av tilskudd til kunstproduksjon 2021». Følgelig er det forståelig at kunst er et stikkord, men det er litt komplisert å forstå hvorfor en figurteaterfestival, Little Stevens bluesskole og et middelaldersamarbeid med Polen er prioritert kunst, og Bjørg Vik-litteratur ikke er det. Vi vil hevde at Vik er på et høyt kunstnerisk nivå, og dersom noen i fylkeskommunen tror at littaturfestivalen er et lokalt tiltak, har de ikke fulgt med i timen.

Geir Fragell, nyhetsleder

Kommentarer til denne saken