Kåss jublet og konkluderte nærmest med at deponikampen er vunnet. Ifølge Ap-ordføreren kan nå ikke vår borgerlige regjering trosse ekspertutvalgets konklusjon og legge deponiet til Dalen gruver.

Vi er enig i at ekspertutvalgets rapport er viktig, men samtidig er det helt avgjørende at motstandskampen fortsetter til siste ord er sagt. Regjeringen må nemlig finne en løsning når deponiet på Langøya er fullt i 2022.

Likevel er det ingen tvil om at ekspertutvalgets rapport er en viktig delseier i kampen mot et giftdeponi i Brevik. Motstandskampen de siste fem årene har betydd mye for fellesskapsfølelsen og styrket stoltheten til oss som bor her i Norges mest undervurderte område.

Folk fra alle samfunnslag, unge og gamle, har stått sammen i kampen mot et storsamfunn som truer med å lagre enorme mengder gift under husene våre. Rapporten viser at folkelig engasjement fungerer, og at viktige beslutninger må bygge på et lokaldemokratisk fundament.

Vi er snart i mål!