Første gang i kongens klær 5. mai 1906 og fremdeles iført samme habitt når Heimevernet i Brevik og Eidanger har samling og øvelse - Grand Old Man i HV-området, fenrik Karl A. Norling fyller 85 år. Og en slik merkedag gikk ikke upåaktet hen - i det hvitmalte huset på Øya i Brevik var familie og gode venner møtt frem med sognepresten i spissen for å gratulere.

Områdesjefen, løytnant Aage Gram Dokka representerte Heimevernet sammen med adjutanten for HV-distriktet, løytnant Arnulf Rosseland.