Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble søker Samferdselsdepartementet, det vil si Knut Arild Hareide, om 400 millioner i nye belønningsmidler fram til 2024. Vi mener partene starter i feil ende.

Hareide, som har ansvar for samferdselspolitikken og derav viktige miljøtiltak her i landet, bør ha interesse av å gå rett på sak, istedenfor omveien om en ny belønningsavtale. Regjeringen skriver selv at «for å legge til rette for mer langsiktige prioriteringer og helhetlig virkemiddelbruk, blir Belønningsordningen som separat ordning nå gradvis faset ut, men belønningsmidlene videreføres i bymiljøavtalene og byvekstavtalene». Nettopp, det er byvekstavtale de må inngå, for å ha forutsigbare forhold for alle parter.

I Grenland pågår nå parallelt planlegging av både ny E18 og ny Riksveg 36, store tunge veiprosjekter for tilsammen over ti milliarder kroner, i regi av to ulike aktører, Nye Veier og Statens vegvesen. I tillegg drives milliardprosjektet Bypakke Grenland av kommunene og fylkeskommunen. Vi mener det er for mange kokker og for mye søl.

Hilde Forberg Andersen (MDG) sier at det ikke er satt av penger i statsbudsjettet til byvekstavtale. Det betyr i så fall at Hareide går baklengs inn i framtida. Han bør heller bidra til god og langsiktig samordning for Grenlandsregionen.