Rektor Per Kristian Bjørnsen la ikke skjul på at ressursene til skolen er en utfordring, og at foresatte er opptatt av dette. Han har tidligere fortalt PD at de har en utfordring med ressurser og forutsigbarhet vedrørende antall rammetimer, og at de opplever at politikerne bevilger nok midler i siste sekund. Det skaper uforutsigbarhet, og skal være noe foreldrene har merket.

– Foreldre sier at de ikke kan vente på at det blir bevilga midler i siste time. Jeg har fått e-poster med det som begrunnelse for at de velger å bytte skole, sa Bjørnsen til politikerne i formannskapet torsdag.

Bjørnsen sa han var glad for at han fikk muligheten til å tale for politikerne om arbeidet de gjør. Han ønsket å få fram at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra foresatte. Rektoren la også fram begrunnelser fra foresatte for hvorfor de flyttet, som ikke handlet om mistrivsel.

Ole Roger Dyrkorn (Rødt) var blant politikerne som ville si noe etter at rektor hadde talt. Han sa at sosialt arbeid er svært viktig i norsk skole.

– Jeg registrerer tilbakemelding om forutsigbarhet. Dette tar Rødt til oss i budsjett- og økonomiarbeidet. Forutsigbarhet burde være mer og mer en del av budsjettprosessen.